Aisha Hari Maya*PL, mieszka w hodowli Rosso Bellezza w Czechach.